O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Efektivní strategie organizace

Cílem vzdělávání v oblasti strategie je zajistit dostatečné znalosti a dovednosti vedoucích zaměstnanců pro identifikaci potřeb organizace, provedení analýzy slabých a silných stránek, realizaci návrhů nové vize a strategie na stanovené období. Dále by měl být proškolený tým schopen tvorby strategického dokumentu včetně stanovení klíčových cílů a měřitelných ukazatelů. Měl by si osvojit dovednosti implementace a hodnocení strategie společnosti. Přidanou hodnotou školení bude sjednocený a motivovaný tým směřující k jednomu cíli.

Výstupy

  • Kvalifikovaný tým pracovníků
  • Návrh na novou nebo přehodnocení současné strategie
  • Návrh na změny, investice a úpravu zdrojů ve vztahu ke strategii
  • Návrh strategického dokumentu s měřitelnými cíli společnosti

Možnosti využití

  • Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků
  • Zvýšení konkurenceschopnosti organizace
  • Sjednocení týmu managementu
  • Zhodnocení současného fungování vrcholného managementu
  • Zhodnocení firemních procesů a provázanosti obchodu a produkce
  • Zjištění pracovního klimatu u zaměstnanců

V případě, že máte zájem o zvýšení kvalifikace zaměstnanců, zlepšení fungovánínebo zavedení vzdělávané metody, kontaktujte nás.