O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Případová studie 02

Výzva

 • Propad obratu u stávajících klientů nízký zájem nových klientů vyvolalo nejistotu v následujícím období
 • Nejednotná představa o obchodních směrech
 • Obava z přetrvávající recese
 • Nízký podíl inovací v produktech
 • Nedostatečný přehled o motivaci zaměstnanců

Proč avacon

 • Znalosti problematiky strategického plánování
 • Schopnost aplikace BSC (soubor nástrojů měřící výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv:finanční,zákaznické, interních podnikových procesů, učení se a růstu)
 • Dovednost nastavit KPI (měřitelné indikátory) pro hodnocení přínosů

Řešení

 • Rychlá analýza problému s majitelem a vedoucími pracovníky
 • Sestavení realizačního týmu vhodného pro sestavení strategie
 • Úvodní motivační a zahajovací workshop s představením následující práce
 • Nastavení otevřené a pracovní atmosféry pro nové nápady a myšlenky
 • Významné zlepšení obchodního směřování a vyjasnění nových trhů firmy
 • Jasná definice potřeb výroby, logistiky, marketingu, finančního řízení, personalistiky pro další dvouleté období
 • Společná tvorba koncepčního dokumentu strategie s jasně měřitelnými ukazateli, zodpovědnostmi osob za jejich naplnění a nastavení motivačního systému
 • Implementace a půlroční vyhodnocování výsledků

Přínosy řešení a dopady

 • Zvýšení obratu o 14% do 11 měsíců po implementaci
 • Zvýšená schopnost řízení obchodu a jednotnost týmu obchodníků a majitele
 • Jasně nastavený systém odměňování vázaný na výkon firmy
 • Standardizovaný systém měření výkonosti ve všech oblastech jako inovace, vzdělávání a motivace zaměstnanců
 • Úspora v nákupech a motivace nakupovat efektivně
 • TÝM, KTERÝ SE ZTOTOŽNIL A PROSAZUJE FIREMNÍ STRATEGII!